Accountancy & Audit

Overzichtelijke administratie

Wens je een heldere en overzichtelijke financiële administratie? Sportaccountant is gespecialiseerd in het verzamelen, analyseren en presenteren van financiële informatie. Op een efficiënte manier verzorgen we je (salaris)administratie. Op die manier heb je geen administratieve rompslomp en weet je precies hoe je er financieel voor staat.

Accountancy

NN
Samenstellen van de jaarrekening
NN
Opstellen van begrotingen, prognoses en financiële (eind)rapportages
NN
Verzorgen van periodieke managementrapportages
NN
Online boekhouding en verzorgen btw-aangiften
NN
Financiële advisering

Audit

NN
Controle van de jaarrekening
NN
Subsidiecontrole voor een subsidiegever
NN
Beoordelen van een jaarrekening
NN
Rapport van feitelijke bevindingen
Ben je op zoek naar een accountant in de sport? Neem dan contact op.

Andere diensten

Belastingadvies
Pensioen & Salaris
Juridisch advies
Projectbegeleiding
Ben je op zoek naar een accountant in de sport? Neem dan contact op.