LED verlichting heeft de toekomst!

IMG_7647_-_LED4

“Duurzaam, gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en lage kosten aan energieverbruik”. Marcel Oomen, voorzitter van TC Joy Jaagpad is duidelijk over zijn ervaringen met LED tennisbaanverlichting.

LED is hot en hét antwoord op de wens van tennisverenigingen om kosten te besparen en een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. De KNLTB ondersteunt verenigingen bij de keuze voor LED verlichting. Leon van Leeuwen, Coördinator Accommodatieadvies KNLTB licht toe: “Steeds meer tennisverenigingen overwegen de aanschaf van LED tennisbaanverlichting. Nog t/m 2018 is de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties beschikbaar. Hiermee is de interesse in de aanschaf van LED tennisbaanverlichting verder toegenomen. Echter spelen er bij een dergelijke aanschaf allerlei zaken, die lastig kunnen zijn.”

Waarom LED?

Koen Koperberg – eigenaar van Komatic, een onafhankelijk adviesbureau in duurzame energiebesparende verlichting en opsteller van de genoemde handleiding – is duidelijk. “Wat mij betreft is dit een goed moment voor verenigingen om te besluiten op LED verlichting over te gaan. Waarom? Doordat de voordelen van dergelijke verlichting ruim opwegen tegen een enkel nadeel. Een nadeel is de dure aanschaf van LED. Echter is er op dit moment een beschikbare subsidieregeling waardoor elke vereniging ondersteuning kan krijgen in de aanschaf”. De belangrijkste voordelen van LED tennisbaanverlichting op een rij:

• Laag energieverbruik
LED is efficiënter in energieverbruik dan traditionele lichtinstallaties, omdat LED meer energie omzet in licht. Hierdoor dalen de energiekosten.

• Levensduur
Een LED installatie kent een aanmerkelijk langere levensduur dan een traditionele installatie. Hierdoor hoeven installaties minder snel te worden vervangen en zijn de onderhoudskosten beperkt.

• Duurzaam
LED verlichting is milieuvriendelijk en nagenoeg volledig recyclebaar. Tevens zorgt LED verlichting voor een lagere CO2 uitstoot dan traditionele verlichting.

• Perfect licht
De nieuwste LED oplossingen bieden een hoge lichtkwaliteit. Deze zijn zelfs beter in staat om daglicht te simuleren dan traditionele verlichting.

Koperberg: “Nadelen zijn er natuurlijk ook. De aanschaf van LED armaturen zijn bijvoorbeeld momenteel nog 1,5 tot 2 keer duurder dan conventionele armaturen en LED is gevoelig voor vocht en warmte. Echter wegen deze nadelen niet op tegen de voordelen. Op lange termijn leidt LED-verlichting tot een flinke kostenbesparing en geeft het een grote duurzaamheidsbijdrage. Als gevolg van lage onderhouds- en vervangingskosten en het feit dat de levensduur van LED verlichting lang is, zijn de totale kosten over een langere periode veel lager dan conventionele lichtinstallaties”.

Subsidieregeling Duurzaamheid

Het ministerie van VWS heeft de subsidieregeling ‘Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties’ ontwikkeld. Deze regeling is in januari 2016 in werking getreden en duurt nog tot eind 2018. Met deze regeling worden sportverenigingen en –stichtingen gestimuleerd om een duurzaam energiebeleid te maken en zelf te investeren in energiebesparende maatregelen. Daarmee worden tennisclubs die ook echt werk maken van duurzaamheid beloond voor hun inspanningen. Hiermee beoogt het ministerie van VWS niet de grootste energieverbruikers te stimuleren maar juist de meest actieve verenigingen op gebied van verduurzaming. Er kan namelijk een percentage van de investeringen in energiebesparing en verduurzaming door sportverenigingen en -stichtingen worden teruggevraagd in de vorm van subsidie. Daarvoor is een budget van € 8 miljoen per jaar beschikbaar. Voor meer informatie over de subsidieregeling Duurzaamheid, kijk op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties

Rol KNLTB

De KNLTB speelt een actieve rol om duurzame maatregelen onder de aandacht te brengen bij tennisverenigingen. Van Leeuwen: “We zien LED tennisbaanverlichting als een positieve ontwikkeling voor tennisverenigingen op het gebied van onder andere duurzame maatregelen. Daarom zijn we in samenwerking met Komatic bezig met het opstellen van een basishandleiding waarin we belangrijke wetenswaardigheden over LED aan tennisverenigingen vertellen. Hierin wijzen we verenigingen niet alleen op de voordelen, maar informeren we ook over praktische implementatie. De praktische implementatie gaat bijvoorbeeld over hoe je een dergelijk traject aanpakt, waar je als vereniging op moet letten in het offertetraject voor de aanschaf van een LED installatie, wat er bij een verlichtingsplan komt kijken etc. Een nieuwe ontwikkeling is ook dat we samenwerkingen proberen aan te gaan. Bijvoorbeeld met Philips om kennis uit te wisselen. Inmiddels zijn er al voldoende voorbeelden van tennisverenigingen die LED hebben geïnstalleerd. Ook uit hun reacties blijkt veel positivisme. Dit vormt voor ons een bevestiging van de kansen voor verenigingen”.

Praktijkervaring en tips

Een voorbeeld van een tennisvereniging, die inmiddels ervaring heeft met LED is TC Joy Jaagpad. Voorzitter van TC Joy Jaagpad, Marcel Oomen, is erg tevreden over de LED tennisbaanverlichting. “We waren er vroeg bij, want volgens mij is dit al ons vijfde seizoen met LED verlichting. We hebben maar liefst 14 verlichte banen en zijn louter positief. De LED installaties gaan direct aan en uit in tegenstelling tot traditionele installaties. Daarnaast is de levensduur van LED armaturen veel langer, functioneert het betrouwbaar en is het energieverbruik een fractie van traditioneel licht. Destijds hebben we de aanschaf kunnen doen door middel van een ontvangen subsidie. Het overige deel is uit eigen middelen betaald. Tips? Het voortraject is tijdrovend. Dus start tijdig met het regelen van vergunningen en evt. inspraakprocedures van omwonenden. Het daadwerkelijk plaatsen en installeren ging bij ons daarentegen redelijk snel. Andere tip is dat er jaarlijks een bepaalde subsidiepot beschikbaar is voor dergelijke duurzame investeringen. Als de pot op is, dan wordt er geen subsidie meer verstrekt. Ook in dit geval geldt: wees er snel bij zodat je aanspraak maakt op subsidie. Anders kan je mogelijk beter een jaar wachten als er weer een nieuw subsidiebedrag beschikbaar wordt gesteld.”