Nieuwe inkomstenbronnen voor sportverenigingen

IMG_9808_2

Steeds meer sportverenigingen zijn op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Centraal bij deze nieuwe inkomstenbronnen staat het gebruik van het ledenplatform van verenigingen. Dit ledenplatform is in toenemende mate interessant voor commerciële organisaties. Dit artikel beschrijft een aantal voorbeelden en praktische tips hoe verenigingen alternatieve inkomstenbronnen kunnen aanboren. “Sportverenigingen moeten creatiever worden in het realiseren van inkomsten.”

Amateurverenigingen spelen een steeds grotere rol in de sportsponsoring van grote commerciële organisaties. De landelijke ING campagne in het amateurvoetbal, de NUON duurzaamheidscampagne en de focus van Rabobank op lokale (sport)sponsoring zijn hiervan bekende voorbeelden. In hun spoor volgen nu ook nationale loterijen, zorgverzekeringsmaatschappijen, sportmerken en meer regionale bedrijven. Hiermee willen deze bedrijven vaak dichterbij hun klanten komen. Die klanten zijn lid van de lokale sportvereniging. Het ledenplatform vormt op dit punt dan ook de belangrijkste ‘asset’ van de vereniging. Hoe groter dat ledenaantal is, hoe interessanter de vereniging wordt voor marktpartijen. Met slim en creatief (sponsor)beleid kunnen verenigingen hiermee nieuwe inkomsten realiseren en vaak ook nog voordelen bieden ten behoeve van hun aangesloten leden. Of populair gezegd: win-win situaties creëren.

Deelname aan een loterij

Patrick Peulen is business consultant bij 40beats, een bureau dat zich richt op het optimaliseren en creëren van klantrelaties in o.a. de sportwereld. Daarnaast is hij actief in de sponsorcommissie van V.V. De Meern. “Inkomsten uit reclameborden langs het veld, een wedstrijdbalsponsor of een advertentie in het clubblad zijn er bij veel verenigingen nog altijd en dat moeten we vooral zo houden. De loyale sponsoren van verenigingen zijn onmisbaar. Echter als ik de kans wil vergroten om een nieuwe sponsor aan de club te binden, wil ik hem een bepaalde commerciële waarde bieden. Afhankelijk van de doelstelling van de sponsor, kan bekendheid creëren bij ons ledenplatform of de mogelijkheid een aanbieding te kunnen doen aan een bepaalde groep binnen de vereniging een interessante tegenwaarde zijn voor sponsoring. Sponsoring van verenigingen die niet in zekere mate vanuit loyaliteitsoogpunt plaatsvindt, is echter nog beperkt. Om minder afhankelijk te zijn van dergelijke sponsorinkomsten, zijn we binnen de vereniging daarom allerlei initiatieven gestart om nieuwe inkomsten te genereren. Een mooi voorbeeld vormde de samenwerking met de Vriendenloterij. Nationale loterijen zijn al een tijd lang actief in de sponsoring van professionele sport. Steeds meer zoeken ze ook samenwerking met sportclubs op amateurniveau. Met een groep vrijwilligers van de vereniging hebben we leden telefonisch benaderd of zij loten wilden kopen van de Vriendenloterij. Het werkt dan als volgt: de loterij biedt de vereniging een terugkerende vergoeding aan, indien leden van de vereniging deelnemer worden aan de loterij. Leden die al deelnemer waren aan de Vriendenloterij hoefden alleen maar aan te geven dat ze dit voortaan via de vereniging wilden laten lopen. Ook in dat geval komt er een maandelijkse bijdrage aan de vereniging toe. Nog mooier is het dat het structurele bijdragen zijn. De enige voorwaarde is dat het lid van de club deelnemer aan de loterij blijft. Vaak zie je echter wel dat deelnemers aan een loterij dit vaak voor langere tijd doen. Onze penningmeester lachte dan ook breeduit toen hij een tijdje later al een cheque van een paar duizend euro in ontvangst mocht nemen.”

Samenwerking met zorgverzekeringsmaatschappijen

Ook voor zorgverzekeringsmaatschappijen is het ledenplatform van sportverenigingen interessant. Mark Streuer, eigenaar van een organisatieadviesbureau Shift BC, leidde een project in opdracht van een gemeente om o.a. de inkomsten van aangesloten verenigingen te vergroten “Een goed voorbeeld van nieuwe inkomsten voor deze verenigingen vormde de samenwerking met een regionale intermediair in verzekeringen. Deze partij brengt vervolgens de zorg onder bij een landelijke zorgverzekeringsmaatschappij. Het ledenaantal van een sportvereniging is een interessante doelgroep voor een zorgverzekeringsmaatschappij. Leden die zich – via deze regionale intermediair – aansloten bij de zorgverzekeringsmaatschappij kregen in ruil daarvoor een interessante collectiviteitskorting op de zorgpremie van alle gezinsleden. Bovendien profiteerden de verenigingen direct door een bijdrage per lid te ontvangen dat zich aansloot bij de zorgverzekeraar. Dit is een manier voor verenigingen om toegevoegde waarde te leveren aan haar leden en om een structurele inkomstenbron aan te boren. De bijdrage geldt namelijk niet als aanbrengfee, maar is van toepassing zolang het aangesloten lid zorgpremie betaalt.”

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid speelt ook bij veel sportverengingen een steeds meer belangrijke rol. Een combinatie van duurzaamheid én kostenbesparing of fondsenwerving is dan ook interessant. De KNLTB voert bijvoorbeeld een actief duurzaamheidsbeleid voor tennisverenigingen in de vorm van promotie en facilitering van LED tennisbaanverlichting. De duurzame LED verlichting leidt tot een betere lichtkwaliteit, een duurzamer energieverbruik én dus ook een kostenbesparing. De overheid stimuleert duurzaamheidsinvesteringen ook in de vorm van subsidieverlening.

De NUON Club Competitie daagt amateursportverenigingen uit om creatieve ideeën te bedenken voor energiebesparing. Deze duurzaamheidsprijs is juist een voorbeeld van hoe duurzaamheid én fondsenwerving kunnen samengaan. Elke vereniging kon een filmpje insturen met haar belangrijkste actie op het gebied van duurzaamheid in het afgelopen jaar. Een deskundige jury selecteerde 50 genomineerden. Vervolgens ontvingen de 9 duurzaamheidsacties met het hoogste aantal stemmen een cheque van €10.000,-, te besteden aan energiebesparende maatregelen voor hun vereniging en uitgereikt door een bekende ambassadeur van NUON. Wederom een voorbeeld waarmee je op een slimme en creatieve manier kans kan maken op een fors geldbedrag voor jouw vereniging.

Krachten bundelen

Naast bovengenoemde mogelijkheden om de inkomsten te vergroten, bestaan er nog vele andere opties. De kunst is om de (vrijwillige) inspanning van leden zo efficiënt mogelijk in te zetten. Tegelijkertijd geef je wel graag de voorkeur aan structurele inkomsten boven eenmalige meevallers. Andere genoemde mogelijkheden (zie kader) bieden voor iedereen de kans om de inkomsten voor de verenigingen te vergroten. Streuer: “Vanuit mijn eigen ervaringen heb ik echter wel gemerkt dat – ondanks de panklare mogelijkheden voor de vergroting van inkomsten – verenigingen het moeilijk vinden om dit te realiseren. Dat heeft enerzijds te maken met het ontbreken van mankracht en anderzijds ook met het ontbreken van kennis en ervaring. Door samen te werken met andere verenigingen en krachten te bundelen zijn sommige stappen eerder te zetten. Echter succes begint ook met willen: ben je bereid om je eigenwijsheid los te laten en voor gezamenlijk groter voordeel te gaan. Pas op dat rivaliteit niet leidt tot een tunnelvisie. Op het veld ga je de sportieve strijd aan, maar sta achter de schermen open om samen te onderhandelen met een leverancier voor een hogere korting of een betere staffel. Het kan, de praktijkvoorbeelden zijn er.” Voldoende commerciële organisaties staan klaar om de samenwerking met lokale verenigingen te versterken of uit te breiden. Maak dan ook vooral van deze nieuwe kansen gebruik!

Bas Stolwijk is registeraccountant en heeft jarenlange werkervaring bij KPMG en de KNVB. Inmiddels is hij werkzaam bij financieel dienstverlener voor sportorganisaties Sportaccountant (www.sportaccountant.nl).

Alternatieve inkomstenbronnen voor verenigingen

Oprichting business club

Sponsoring uit loyaliteitsoogpunt vindt nog altijd in grote mate plaats. Bedrijven lijken echter wel steeds meer een bepaalde tegenwaarde voor hun sponsoring bij sportverenigingen te wensen. De oprichting van een business club kan helpen om die tegenprestatie voor sponsoren te vergroten. Peil waar sponsoren behoefte aan hebben en voorzie vervolgens in die wens. Afhankelijk van de vrijwillige tijdsbesteding, kan je denken aan de organisatie van een aantal sponsoravonden met een leuke spreker, het actiever in contact brengen met andere sponsoren tot het bieden van meer informele netwerkmogelijkheden.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven. Regelmatig lanceren ze een programma waarin sport een belangrijke rol speelt en waardoor sportverenigingen aanspraak op ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast is er de jaarlijkse collecteweek waar verenigingen aan kunnen meedoen. De helft van het gecollecteerde geld mag de vereniging aan (sociale) activiteiten besteden.

Club van 50 en 100

Het is zo simpel, maar doe je het ook? Een loyale groep particulieren vragen om voor € 50,- per jaar deel te nemen in een club van 50. Of een bevriende groep bedrijven vragen om voor € 100,- per jaar deel te nemen in een club van 100. Een goede bestemming van de bijdrage en een persoonlijke benadering van de gewenste deelnemers kan al snel tot resultaat leiden.

Bartersponsoring

Bij bartersponsoring betaalt een bedrijf de sponsorbijdrage niet in een cash vergoeding maar in een vergoeding in natura. Bijvoorbeeld: de lokale sportzaak betaalt geen € 1.500,- voor zijn jaarlijkse reclamebord, maar verzorgt ter waarde van € 1.500,- kleding voor de vereniging. Dit kan een goed alternatief zijn bij het werven van sponsoren, indien de beoogde sponsor geen cash bijdragen wil doen, maar de club wel met andere diensten wil helpen. Hiermee kan een vereniging toch besparen op structurele kosten.